จงเว่ย, 16 ก.ย. (ซินหัว) — นครจงเว่ย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ (Tengger Desert) ณ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ต้องเผชิญกับเม็ดทรายและกระแสลมมาโดยตลอด เมืองแห่งนี้จึงเสาะหาวิธีที่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากทะเลทรายมานานหลายต่อหลายปี

ช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ฟาร์มมู่ซาในเมืองจงเว่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายเกือบ 10,000 หมู่ (ประมาณ 4,166.68 ไร่) ให้กลายเป็นฐานเพาะปลูกข้าวโพดผ่านการเลี้ยงวัว

ฟาร์มมู่ซาใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศแห้งแล้งของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในวัวได้ยาก ขณะเดียวกันก็ใช้มูลวัวในการให้ปุ๋ยทะเลทราย เพื่อให้ทะเลทรายมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำการเพาะปลูก

ปัจจุบันฟาร์มมู่ซาเลี้ยงวัวทั้งหมด 17,000 ตัว ซึ่งช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมากกว่า 1,700 คน

(บันทึกภาพวันที่ 8-14 ก.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.