(แฟ้มภาพซินหัว : คนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในธุรกิจการท่องเที่ยวแสดงการเต้นรำพื้นบ้านให้บรรดานักท่องเที่ยวชมในเมืองเก่าคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 9 ก.ค. 2019)

ปักกิ่ง, 17 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาวที่ระบุว่า รายได้ของผู้อยู่อาศัยและแรงงานในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2019

สมุดปกขาวหัวข้อ ‘การจ้างงานและสิทธิแรงงานในซินเจียง’ ระบุว่า รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงต่อหัวของชาวเมืองในซินเจียงเพิ่มขึ้นจาก 23,200 หยวน (ราว 106,904 บาท) ในปี 2014 กลายเป็น 34,700 หยวน (ราว 159,866 บาท) ในปี 2019 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 8.6 ขณะที่รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึ้นจาก 8,724 หยวน (ราว 40,200 บาท) เป็น 13,100 หยวน (ราว 60,364 บาท) โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 8.9

ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2019 มีผู้ที่มาจากครัวเรือนยากจนทางตอนใต้ของซินเจียงและจากพื้นที่เกษตรกรรมกรมทหารที่ยากไร้ 4 แห่งภายใต้การบริหารจัดการของซินเจียง โปรดักชัน แอนด์ คอนสตรักชัน คอร์ปส (XPCC) ที่ได้รับการจ้างงานนอกบ้านเกิดและหลุดพ้นจากความยากจนในภายหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.