คาน่าซือ, 19 ก.ย. (ซินหัว) — ยลเสน่ห์ผืนน้ำสีฟ้าสดใสและป่าไม้หลากสีสุดอุดมสมบุณ์ บริเวณจุดชมวิวคาน่าซือ เมืองอัลไต เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งก่อให้เกิดเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามตระการตาราวกับหลุดเข้าไปในดินแดนเทพนิยาย

(บันทึกภาพวันที่ 18 ก.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.