(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินเล่นในสวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำซีไห่ในเขตซีเฉิง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 28 ส.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 20 ก.ย. (ซินหัว) — สำนักสวนและการพัฒนาสีเขียวเทศบาลนครปักกิ่งเปิดเผยว่าปักกิ่งจะยกระดับความพยายามในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 10,000 ไร่ และสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ 3,750 ไร่ ในปี 2020

สำนักฯ ระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ตารางเมตรในปักกิ่ง รวมอยู่ที่ราว 3.6 แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของพื้นที่ผืนดินของเมือง

หวงซานเซียง เจ้าหน้าที่จากสำนักฯ เผยว่าปักกิ่งได้ฟื้นฟูและสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำรวมราว 5.5 หมื่นไร่ นับตั้งแต่ปี 2016 โดยดำเนินการขยายพื้นที่ชุ่มน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำมาอย่างต่อเนื่อง

หวงเสริมว่าปักกิ่งมีสวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำระดับเทศบาลนครและระดับชาติทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 17,500 ไร่

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าปักกิ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการขยายพื้นที่ โดยมีพืชป่าและสัตว์ป่าดำรงและแพร่พันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำของเมืองรวม 369 ชนิดและ 202 ชนิด ตามลำดับ

อนึ่ง วันพื้นที่ชุ่มน้ำปักกิ่ง ครั้งที่ 8 ตรงกับวันที่ 20 ก.ย. ในปีนี้ หรือวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.