(แฟ้มภาพซินหัว : หลิวเฮ่อ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหัวหน้ากลุ่มผู้นำเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของคณะรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมและกล่าวอภิปรายในที่ประชุมซึ่งมีหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐและรองหัวหน้ากลุ่มผู้นำเป็นประธาน ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 27 ก.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 28 ก.ย. (ซินหัว) — การประชุมทางไกลระดับชาติว่าด้วยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (27 ก.ย.) เผยว่าจีนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (SOEs) ของประเทศ

รัฐวิสาหกิจควรเป็นภาคส่วนของตลาดที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เป็นแกนหลักของตนเอง และผลักดันระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในรัฐวิสาหกิจมากขึ้นอย่างกระตือรือร้น แต่ยังคงรอบคอบ

หลิวเฮ่อ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหัวหน้ากลุ่มผู้นำเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของคณะรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมและกล่าวอภิปรายในที่ประชุมซึ่งมีหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐและรองหัวหน้ากลุ่มผู้นำเป็นประธาน

ที่ประชุมกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ตลอดจนปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์การพัฒนาสังคมและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำรงอยู่ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ พร้อมกระตุ้นให้หน่วยงานท้องถิ่นแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.