(แฟ้มภาพซินหัว : ส่วนหนึ่งของคลองขุดต้าอวิ้นเหอ บริเวณใกล้สะพานฉางหง ตำบลหวังเจียงจิน เขตซิ่วโจว เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 17 ก.ค. 2020)

หางโจว, 28 ก.ย. (ซินหัว) — จีนจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้อง ‘ต้าอวิ้นเหอ’ หรือ ‘คลองใหญ่’ (Grand Canal) มรดกโลกทางวัฒนธรรมในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน

กฎข้อบังคับว่าด้วยการอนุรักษ์ต้าอวิ้นเหอได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 ก.ย. โดยคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจ้อเจียง ชุดที่ 13 และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021

คลองขุดต้าอวิ้นเหอเป็นทางน้ำฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 3,200 กิโลเมตร ทอดยาวจากปักกิ่งไปยังหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง

คลองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปีและเคยเป็นทางน้ำสำคัญในการขนส่งสิ่งของไปยังปักกิ่ง

ในปี 2014 คลองส่วนที่ยาว 1,000 กิโลเมตรของคลองแห่งนี้ได้รับการจารึกให้เป็นมรดกของโลก ซึ่งพื้นที่มรดกดังกล่าวมีส่วนที่อยู่ในเจ้อเจียงประมาณ 327 กิโลเมตร

ข้อบังคับใหม่ข้างต้นกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการก่อสร้างและการบำรุงรักษาพื้นที่มรดกเหล่านี้ โดยเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดแนวต้าอวิ้นเหอ

นอกจากนี้ ข้อบังคับใหม่ยังเมุ่งส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.