(แฟ้มภาพซินหัว : การก่อสร้างสถานีฐาน 5G ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 15 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 6 ต.ค. (ซินหัว) — จีนได้ก่อสร้างสถานีฐาน 5จี (5G) มากกว่า 500,000 แห่ง ระหว่างการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (ปี 2016-2020) เพื่อเร่งเดินหน้าการก่อสร้างเครือข่าย 5G ของประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ระบุว่าสืบเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งาน 5G เพิ่มขึ้น จำนวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ในปัจจุบันจึงสูงเกิน 100 ล้านเครื่องแล้ว

“ทุกวันนี้การใช้งาน 5G ในจีนได้รับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล สื่อมวลชน การคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ” หลี่อิ่ง เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าว

“จีนได้สร้างรูปแบบที่เป็นมิตรต่อการ ‘ส่งเสริมการใช้งาน 5G ผ่านการก่อสร้าง’ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการใช้ข้อมูลด้วย” หลิวเลี่ยหง รองรัฐมนตรีกระทรวงฯ กล่าว

อนึ่ง จีนได้นำมาตรการต่างๆ มาใช้วางรากฐานอันมั่นคงในการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ท่ามกลางความพยายามส่งเสริมและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ขณะดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.