(แฟ้มภาพซินหัว : พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นในมณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 14 ต.ค. 2020)

เซินเจิ้น, 14 ต.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (14 ต.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ ณ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากปาฏิหาริย์แห่งการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อย่างเซินเจิ้น

สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง กล่าวว่า 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดกว้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ได้สร้างปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่ สั่งสมประสบการณ์อันทรงคุณค่า และสร้างความเข้าใจกฎระเบียบของการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีนอย่างลึกซึ้ง

ในการนี้ สีระบุถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่า 10 ประการ ได้แก่

— ยึดมั่นความเป็นผู้นำของพรรคฯ ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและเดินหน้าการก่อสร้างในทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ

— ส่งเสริมและพัฒนาระบบสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีน และสนับสนุนระบบดังกล่าวให้มีการเติบโตและมีเสถียรภาพมากขึ้นผ่านแนวทางการปฏิรูปต่างๆ

— ยึดมั่นแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือความสำคัญสูงสุด ตั้งมั่นในวิถีแห่งความกล้าที่จะพยายามและกล้าที่จะเป็นคนแรก และแสวงหาความก้าวหน้าในการปฏิรูปผ่านความคิดที่สร้างสรรค์

— มุ่งมั่นที่จะเปิดกว้างในทุกด้านและเสริมสร้างความน่าสนใจของนโยบาย “ดึงดูดเข้ามา” และความสามารถทางการแข่งขันของนโยบาย “ก้าวสู่ภายนอก” อย่างต่อเนื่อง

— ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและมีความสามารถควบคุมการปฏิวัติเทคโนโลยีระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

— เดินหน้าปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่มากขึ้นจากความสำเร็จของการปฏิรูปและการพัฒนาอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น

— รับรองการตรากฎหมายที่เป็นวิทยาศาสตร์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ความเป็นกลางทางตุลาการ และหลักกฎหมายสากลที่สอดคล้อง เพื่อทำให้หลักนิติธรรมเป็นหลักประกันสำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

— ปฏิบัติตามหลักปรัชญาที่ว่า “น้ำใสและภูเขาเขียวชอุ่มคือทรัพย์สินอันล้ำค่า” เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและสอดประสานกัน

— บังคับใช้หลักพื้นฐาน “หนึ่งประเทศ สองระบบ” อย่างครอบคลุมและถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า

— มีบทบาทนำและเป็นแบบอย่างในด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มที่ พร้อมจัดทำแผนงานโดยรวมสำหรับประเทศ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 5 ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ ได้อนุมัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเซินเจิ้น จูไห่ และซ่านโถว (ซัวเถา) ในกว่างตง และเซี่ยเหมินในมณฑลฝูเจี้ยน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 1980

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.