(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากแรงงานก่อสร้างในเขตต้าซิงของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 2 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 15 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (14 ต.ค.) หน่วยงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของกรุงปักกิ่ง ระบุว่าปักกิ่งกำหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศต้องเข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอิก 3 ครั้ง หากต้องการเดินทางเข้าเมือง หลังจากปักกิ่งกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศอีกครั้ง

เถียนเทา สมาชิกคณะป้องกันและควบคุมโรคระบาดของกรุงปักกิ่ง แถลงข่าวว่าผู้เดินทางมาจากต่างประเทศต้องเข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอิกรวม 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ต้องเข้ารับการทดสอบและยื่นใบรับรองที่มีผลตรวจเป็นลบภายใน 5 วันก่อนขึ้นเครื่องบินมายังปักกิ่ง ครั้งที่ 2 ต้องดำเนินขั้นตอนชี้แจงสถานะสุขภาพและเข้ารับการตรวจอีกครั้งเมื่ออยู่ที่ศุลกากร ส่วนครั้งที่ 3 ต้องเข้ารับการทดสอบหลังกักกันตัวในจีนจนครบกำหนดวัน

หลังจากกลับมาเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ปักกิ่งได้เปิดโรงแรม 34 แห่ง สำหรับการกักกันตัวและการสังเกตการณ์ทางการแพทย์แบบกลุ่ม โดยมีคนเข้ารับการกักกันตัวรวม 9,437 ราย และอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 2,905 ราย

งานแถลงข่าวข้างต้นถูกจัดขึ้นหลังจากโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนอีกครั้ง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่จากการแพร่ระบาดดังกล่าวรวม 12 ราย

สถิติเมื่อวันอังคาร (13 ต.ค.) ระบุว่าปักกิ่งพบผู้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของชิงเต่า จำนวน 5 ราย และผู้ติดต่อใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้อีกรวมเป็น 15 ราย โดยทุกรายล้วนมีผลตรวจโรคเป็นลบและอยู่ระหว่างการสังเกตการณ์ทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.