(แฟ้มภาพซินหัว : แพทย์จากโรงพยาบาลทิเบตสอนเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสมุนไพรแต่ละชนิดที่อำเภอเซี่ยเหอ แคว้นปกครองตนเองกานหนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 15 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (14 ต.ค.) สถิติของทางการจีนระบุว่าในช่วงที่ดำเนิน “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13” (2016-2020) มีโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมืองของจีนกว่า 1,000 แห่งให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่กับโรงพยาบาลในอำเภอยากไร้กว่า 800 อำเภอ

ในช่วงเวลาดังกล่าว บรรดาโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กว่า 80,000 คนไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในอำเภอยากไร้จำนวน 1,172 แห่ง อันเป็นผลของความพยายามอย่างกว้างขวางของจีนในการระดมกำลังในแวดวงสุขภาพและด้านอื่นๆ ของสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจขจัดความยากจน

เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนระบุว่าตั้งแต่จีนเริ่มดำเนินมาตรการความช่วยเหลือแบบจับคู่ในปี 2016 ซึ่งโรงพยาบาลระดับอำเภอพัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งในด้านบริการและการบริหารจัดการ และในอนาคตจีนจะขยายการส่งความช่วยเหลือแบบจับคู่นี้ไปยังภารกิจส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.