(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ระหว่างตรวจเยี่ยมหน่วยนาวิกโยธินของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน วันที่ 13 ต.ค. 2020)

เฉาโจว, กว่างตง, 16 ต.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยนาวิกโยธินแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ณ เมืองเฉาโจว (แต้จิ๋ว) มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันอังคาร (13 ต.ค.) โดยเยือนสำนักงานใหญ่ของหน่วยนาวิกโยธิน พบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูง และถ่ายรูปหมู่ร่วมกับพวกเขา พร้อมเน้นย้ำการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นกองกำลังชั้นยอด

สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) กล่าวว่าหน่วยนาวิกโยธินของกองทัพฯ เป็นกองกำลังรบชั้นยอดสำหรับปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และแบกรับหน้าที่สำคัญในการปกป้องความมั่นคงทางอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ผลประโยชน์ทางทะเล และผลประโยชน์ในต่างประเทศของจีน

สีเรียกร้องความพยายามเดินหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองกำลังและยกระดับความสามารถทางการรบเพื่อสร้างหน่วยทหารที่ทรงพลัง ปฏิบัติการได้หลากหลาย ตอบสนองได้รวดเร็ว และออกปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์หลายมิติ

หน่วยนาวิกโยธินถูกปรับปรุงระบบและจัดตั้งขึ้นในปี 2017 เพื่อบังคับใช้นโยบายและการใช้กำลังพลของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ที่มุ่งปฏิรูปการป้องกันประเทศและกองทัพในเชิงลึก

สีได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยนาวิกโยธินและรับชมวิดีโอการฝึกฝนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองการสร้าง การพัฒนา และการดำเนินภารกิจต่างๆ นับตั้งแต่มีการปรับปรุงระบบและจัดตั้งหน่วยนาวิกโยธินขึ้นมาใหม่ โดยสีกล่าวสุนทรพจน์สำคัญที่เน้นย้ำความจำเป็นในการกระชับการวางกลยุทธ์เพื่อการสร้างหน่วยนาวิกโยธินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ความมั่นคงและการทหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ของการป้องกันประเทศและการทหารที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างระบบปฏิบัติการร่วมและการปรับเปลี่ยนของกองทัพเรือ

นอกจากนั้นสีเรียกร้องความพยายามกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และจุดสำคัญของการสร้างหน่วยนาวิกโยธิน ซึ่งควรมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมหากเกิดสงครามและศักยภาพทางการสู้รบ และรักษาความพร้อมในระดับสูง โดยหน่วยนาวิกโยธินควรยึดมั่นการฝึกซ้อมสู้รบ การฝึกซ้อมภารกิจที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ และการฝึกซ้อมระหว่างกองกำลัง

สีเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทฤษฎีการสู้รบ วิธีการฝึกซ้อม และการจัดกองกำลัง เพื่อยกระดับการฝึกทหารและศักยภาพการสู้รบ รวมถึงเน้นย้ำการยึดมั่นภาวะผู้นำโดยสมบูรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อกองกำลัง เพื่อรับรองว่ากองทัพธำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ

ยามเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ามกลางสถานการณ์การควบคุมโรคระบาด สีกระตุ้นการตรึงกำลังแนวหน้าเพื่อต่อต้านโรคโควิด-19 ในระยะยาว พร้อมทั้งผสมผสานมาตรการต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองกำลังต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.