(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารที่สถานีรถไฟใต้ดินในนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ม.ค. 2020)

กว่างโจว, 16 ต.ค. (ซินหัว) — วันศุกร์ (16 ต.ค.) นครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ไม่แสดงอาการ 1 ราย ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมที่ใช้สำหรับกักกันตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

แถลงการณ์จากสำนักสาธารณสุขเขตฮวาตูของกว่างโจวระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นชายแซ่หวัง วัย 40 ปี ทำงานอยู่ในโรงแรมซินหยวน ซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่กักกันตัวผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ โดยเขาเคยอาศัยอยู่ในหอพักพนักงานของโรงแรม

ผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบในวันที่ 5 ต.ค. ซึ่งเป็นการทดสอบกรดนิวคลีอิกให้พนักงานโรงแรมตามกำหนด แต่ผลตรวจกลับเป็นบวกในการทดสอบอีกรอบเมื่อวันที่ 15 ต.ค. โดยคณะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้ป่วยรายนี้อาจเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี หวังถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสังเกตอาการทางการแพทย์ ขณะผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดทั้ง 68 ราย ถูกกักกันตัวและเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิกหลังจากเขตฮวาตูเริ่มการสอบสวนทางระบาดวิทยาเมื่อวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.) โดยในจำนวนนี้มีผลตรวจเป็นลบ 66 ราย ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย ยังไม่มีการเปิดเผยผลตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.