(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่การตั้งถิ่นฐานใหม่ในตำบลซือหลิน อำเภอเถียนตง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2019)

ปักกิ่ง, 18 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (17 ต.ค.) เป็นวันครบรอบ 7 ปีของวันบรรเทาความยากจนแห่งชาติของจีน ซึ่งจีนตั้งเป้าขจัดความยากจนขั้นสูงสุดภายในปลายปี 2020 ถือเป็นการบรรลุหมุดหมายขจัดความยากจนตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ ล่วงหน้าถึง 10 ปี

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและสถิติของสงครามต่อต้านความยากจนอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีน

— จีนช่วยเหลือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนเกิน 10 ล้านคนต่อปี ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว

— จำนวนประชากรยากไร้ในประเทศลดลงเหลือ 5.51 ล้านคนเมื่อนับถึงปลายปี 2019

— ตั้งแต่จีนปฏิรูปและเปิดประเทศ มีประชากรจีนที่หลุดพ้นจากความยากจนราว 800 ล้านคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของภารกิจการลดความยากจนทั่วโลก

— รายได้สุทธิต่อหัวของประชาชนยากไร้ในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในช่วงปี 2016-2019

— กว่าร้อยละ 90 ของประชากรยากไร้ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอุตสาหกรรมชนบทและการฝึกอบรมด้านการงานอื่นๆ

— ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจีนโยกย้ายประชาชนในชนบทที่ยากจนกว่า 9 ล้านคนออกจากพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ประชาชนท้องถิ่นต้องตกอยู่ในความยากจนรุนแรงนานหลายชั่วอายุคน

— จีนส่งเจ้าหน้าที่รัฐจากเมืองและตำบลกว่า 2.9 ล้านคน ไปปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าเพื่อต่อสู้กับความยากจนในหมู่บ้านแห่งต่างๆ

— รายงานของธนาคารโลกระบุว่าแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) อาจสามารถช่วยขจัดความยากจนให้ประชาชนที่เผชิญภาวะยากจนรุนแรงราว 7.6 ล้านคน และผู้ที่ยากจนปานกลาง 32 ล้านคนทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.