(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งบนระบบรางที่แตกต่างกัน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ วีฮิเคิลส์ จำกัด ในนครฉางชุน เมืองเอกของมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 21 ต.ค. 2020)

ฉางชุน, 21 ต.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (21 ต.ค.) บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ วีฮิเคิลส์ จำกัด ผู้ผลิตรถไฟสัญชาติจีน เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งบนระบบรางที่แตกต่างกัน

รถไฟดังกล่าวมาพร้อมความเร็วมาตรฐาน 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกพัฒนาเพื่อรองรับระบบรางที่แตกต่างกันในเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้การเดินทางทางรางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ระบุว่ารถไฟรุ่นใหม่สามารถวิ่งในอุณหภูมิระหว่าง -50 ถึง 50 องศาเซลเซียส รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ระบบจ่ายไฟฟ้า (traction power supply system) และมาตรฐานการขนส่งทางรางที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วย

บริษัทฯ พร้อมรับคำสั่งซื้อรถไฟความเร็วสูงและผลิตภัณฑ์รถไฟแบบกำหนดเองตามมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนดการดำเนินงานของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยอ้างอิงรถไฟต้นแบบและเทคโนโลยีที่มีอยู่

ปัจจุบันมาตรฐานรางรถไฟหลักทั่วโลกมีอยู่ 4 มาตรฐาน เมื่อรถไฟธรรมดาวิ่งผ่านประเทศที่มีขนาดรางต่างกัน รถไฟเหล่านี้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนโบกี้ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่รถไฟรุ่นใหม่ของบริษัทฯ มาพร้อมโบกี้เปลี่ยนตามขนาดราง (gauge-changing bogies) จึงสามารถสับเปลี่ยนรางระหว่างเดินทางข้ามพรมแดน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางข้ามระบบรางที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.