(แฟ้มภาพซินหัว : คลองของโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือในนครสือเจียจวง เมืองเอกของมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 26 พ.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 24 ต.ค. (ซินหัว) — หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เน้นย้ำความพยายามติดตามโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือของประเทศ และปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการเพื่อรักษาความมั่นคงทางน้ำของชาติและเสริมสร้างการปกป้องระบบนิเวศ

หลี่ สมาชิกคณะกรรมการกลางถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) กล่าวถึงประเด็นข้างต้นระหว่างแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งกลุ่มบริหารงานจากส่วนกลางกลุ่มใหม่เมื่อวันศุกร์ (23 ต.ค.) ซึ่งจะรับผิดชอบการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำคัญของแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ตอนเหนือของประเทศที่ประสบภัยแล้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หลี่ระบุว่าการจัดตั้งกลุ่มบริหารงานดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของการบริหารจัดการโครงการผันน้ำ การปรับปรุงระบบวิศวกรรม และการจัดสรรทรัพยากรน้ำของจีนให้เหมาะสม

(แฟ้มภาพซินหัว : หูชุนหัว รองนายกรัฐมนตรีจีนและสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของกลุ่มบริหารจากส่วนกลางกลุ่มใหม่ ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 23 ต.ค. 2020)

ด้านหูชุนหัว รองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของกลุ่มบริหารใหม่เมื่อวันศุกร์ (23 ต.ค.) พร้อมเน้นย้ำความจำเป็นของการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและให้ความสำคัญกับการติดตามผลของโครงการ

หูกล่าวว่าจะต้องดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้ดำเนินไปอย่างปลอดภัย โดยสำทับถึงความปลอดภัยของโครงการ ความมั่นคงด้านคุณภาพน้ำ และความมั่นคงของปริมาณน้ำ

นอกจากนั้นหวังหย่ง สมาชิกคณะรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของกลุ่มบริหารใหม่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.