(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บ่อน้ำมันซุ่นเป่ยของซิโนเปก กรุ๊ป ในอำเภอซาหย่า เขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 25 ก.ย. 2019)

อุรุมชี, 24 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (23 ต.ค.) บริษัท นอร์ทเวสต์ ออยล์ฟีลด์ (Northwest Oilfield) ของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติจีน หรือซิโนเปก (Sinopec) เปิดเผยว่าแหล่งน้ำมันและก๊าซซุ่นเป่ยได้ดำเนินการขุดเจาะแบบมีทิศทาง (directional drilling) ในฝั่งแผ่นดินได้ลึกที่สุดในเอเชียด้วยความลึก 8,874.4 เมตร

รายงานระบุว่าบ่อน้ำมันและก๊าซแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นอาเค่อซูและแคว้นปกครองตนเองปาอิงกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีความลึกเฉลี่ยมากกว่า 8,000 เมตร และถือเป็นบ่อขุดน้ำมันและก๊าซในฝั่งแผ่นดินที่ลึกที่สุดในเอเชีย

คณะนักวิจัยของแหล่งน้ำมันและก๊าซแห่งนี้ได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะหลุมลึกพิเศษมาตั้งแต่ปี 2002 ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีนี้กับหลุมต่างๆ ที่มีความลึกมากกว่า 8,000 เมตรในแหล่งน้ำมันและก๊าซแห่งนี้เกือบ 40 หลุม

บริษัทฯ ระบุว่าปัจจุบันแหล่งน้ำมันและก๊าซซุ่นเป่ยมีกำลังการผลิตต่อปีสำหรับน้ำมันดิบอยู่ที่ 1 ล้านตัน และก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าภายในปี 2025 จะเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติต่อปีเป็น 1.7 ล้านตัน และ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.