(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีขนส่งของท่าเรือบกเอ้อร์เหลียนเฮ่าเท่อ (Erenhot) ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 11 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 28 ต.ค. (ซินหัว) —  เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดการตรวจสอบย้อนกลับ บนพื้นฐานของบล็อกเชน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการค้าอาหารระหว่างจีนและสหภาพยุโรป (EU)

หนังสือพิมพ์ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี (Science and Technology Daily) ของจีนรายงานว่า การค้าอาหารโลกกลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากขึ้นในการเลี้ยงประชากรโลก อย่างไรก็ตาม หลายประเทศและภูมิภาคยังคงขาดแคลนระบบที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่เชื่อถือได้

ทีมวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน (CAAS) ร่วมกับนักวิจัยชาวสเปนและออสเตรเลียจึงได้วิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนของภาคโลจิสติกส์ ข้อมูล และบล็อกเชน และเสนอกรอบการทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้บนพื้นฐานของบล็อกเชน (เครือข่ายการเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบห่วงโซ่) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการค้าอาหารระหว่างจีนกับสหภาพยุโรป (EU) เช่น การบันทึกข้อมูลต่างๆ ทั้งการส่งออก การขนส่ง การนำเข้า และการติดตามการสืบค้น

นอกจากนี้ วารสารความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน (Food and Energy Security) ยังตีพิมพ์ผลการวิจัยที่ระบุว่า กรอบการทำงานที่ใช้บล็อกเชนเป็นพื้นฐานนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความไว้วางใจระหว่างสองฝ่าย ในธุรกิจการค้าอาหารข้ามพรมแดน และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.