(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวถ่ายรูปในโฮสเทลของหมู่บ้านเซียนเหรินต้ง อำเภอชิวเป่ย แคว้นปกครองตนเองเหวินซาน กลุ่มชาติพันธุ์จ้วงและเหมียว มณฑลอวิ๋หนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 2 มิ.ย. 2020)

คุนหมิง, 4 ธ.ค. (ซินหัว) — วันศุกร์ (4 ธ.ค.) สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานว่าการท่องเที่ยวชนบทช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากกว่า 800,000 คน

สำนักฯ เผยว่ามีผู้เดินทางเยือนอวิ๋นหนานมากกว่า 1.1 พันล้านครั้ง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 8.5 แสนล้านหยวน (ราว 3.9 ล้านล้านบาท)

นับเฉพาะปี 2019 ภาคการท่องเที่ยวชนบทของอวิ๋นหนานต้อนรับนักท่องเที่ยว 360 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของมณฑล โดยรายได้จากการท่องเที่ยวชนบทสูงแตะ 2.3 แสนล้านหยวน (ราว 1 ล้านล้านบาท) คิดเป็นมากกว่า 1 ใน 5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของมณฑล

รายงานคาดการณ์ว่าอวิ๋นหนานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวราว 240 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของตัวเลขปีก่อน โดยรายได้จากการท่องเที่ยวชนบทในช่วงปีนี้สูงถึง 1.2 แสนล้านหยวน (ราว 5.5 แสนล้านบาท) ซึ่งช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน 57,500 คน

“การท่องเที่ยวชนบทกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของอวิ๋นหนาน” เจิงเหยียน หัวหน้าสำนักฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.