(แฟ้มภาพซินหัว : รถโดยสารประจำทางพลังงานใหม่ถูกจัดแสดงภายในงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ยานยนต์พลังงานใหม่ในย่านชนบทของนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 4 ธ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 2 ม.ค. (ซินหัว) — หนังสือเวียนบนเว็บไซต์กระทรวงการคลังของจีนระบุว่าจีนจะตัดลดเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ตั้งแต่วันศุกร์ (1 ม.ค.) เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ

เงินอุดหนุนยานยนต์ฯ ในภาคการขนส่งสาธารณะ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการไปรษณีย์-โลจิสติกส์ และสนามบินพลเรือน จะถูกตัดลดร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนของปี 2020 ส่วนเงินอุดหนุนยานยนต์ฯ อื่นๆ จะถูกตัดลดร้อยละ 20

นอกจากนั้นจีนจะกระชับการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อผู้อื่น (blind investment) และการผลิตยานยนต์ฯ เพื่อป้องกันภาคธุรกิจขยับขยายตัวมากเกินไป

อนึ่ง จีนเปิดเผยแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ปี 2021-2035 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ซึ่งมุ่งเป้าหมายเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่การเป็นขุมพลังด้านยานยนต์

แผนการดังกล่าวระบุว่าสัดส่วนยานยนต์ฯ ในยอดจำหน่ายยานยนต์ใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2025 และยานยนต์ภาคการขนส่งสาธารณะทั้งหมดจะใช้ไฟฟ้าภายในปี 2035

ปัจจุบัน “จีน” ที่กลายเป็นคลังยานยนต์พลังงานใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55 ของยอดจำหน่ายยานยนต์ฯ ทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.