(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอำเภอปกครองตนเองถ่าสือคู่เอ่อร์ก้าน กลุ่มชาติพันธุ์ทาจิก เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 15 มิ.ย. 2020)

อุรุมชี, 13 ม.ค. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 10.84 กิกะวัตต์ เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เมื่อเทียบปีต่อปี

สถิติรายปีดังกล่าวเป็นผลจากการก่อสร้างโครงการพลังงานใหม่ที่กำลังมาแรงในภูมิภาคด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาลสำหรับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาซินเจียง ระบุว่าโครงการพลังงานใหม่มีกำลังการผลิต 5.8 กิกะวัตต์ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา

สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาพลังงานใหม่ของจีน ระบุว่ากำลังผลิตติดตั้งทั้งหมดของซินเจียงสูงเกิน 100 กิกะวัตต์ คิดเป็นราว 1 ใน 20 ของกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมดของจีน

โครงการพลังงานใหม่มีกำลังผลิต 35.61 กิกะวัตต์ หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมดในซินเจียง ซึ่งเป็นแหล่งสำรองพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.