(แฟ้มภาพซินหัว : ประตูเข้าออกถูกค้นพบในพื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ในตำบลเหอลั่ว เมืองก่งอี้ มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน)

เจิ้งโจว, 14 ม.ค. (ซินหัว) — จีนค้นพบซากพระราชวังโบราณเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งทำให้ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การก่อสร้างพระราชวังของจีนเก่าแก่ขึ้นไปอีกราว 1,000 ปี

หวังเว่ย ประธานสมาคมโบราณคดีของจีน กล่าวว่าซากพระราชวังโบราณแห่งนี้ถูกค้นพบที่พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของต้นกำเนิดของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่กว่า 5,000 ปี

ซากพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานดินอัดยกพื้นสูง ครอบคลุมพื้นที่ราว 4,300 ตารางเมตร และเต็มไปด้วยฐานรากสำหรับโครงสร้างอาคาร

การขุดค้นทางโบราณคดีเผยให้เห็นแผนผังที่ชัดเจนของพื้นที่อาคาร 2 แห่ง ได้แก่ลานหมายเลข 1 และลานหมายเลข 2 ในบรรดาโครงสร้างสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นบนยกพื้นดังกล่าว

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ในตำบลเหอลั่ว เมืองก่งอี้ มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน)

โดยลานหมายเลข 1 ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพื้นที่ 1,300 กว่าตารางเมตรนั้น ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของยกพื้นดังกล่าว ส่วนทางฝั่งตะวันออกเป็นลานหมายเลข 2  และบริเวณด้านนอกกำแพงทิศใต้ มีการขุดพบจัตุรัสขนาดใหญ่เกือบ 880 ตารางเมตร อันเป็นลักษณะการวางผังก่อสร้างของพระราชวังโบราณทั่วไป ซึ่งจัดให้พื้นที่ว่าราชการของพระจักรพรรดิอยู่ด้านหน้า และที่พำนักอยู่ด้านหลัง

กู้ว่านฟา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเทศบาลนครเจิ้งโจว กล่าวว่าลานหมายเลข 2 ที่อยู่บนฝั่งตะวันออกนั้น มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร และมีประตูเข้าออกที่ใหญ่โตโอ่อ่า 3 ประตู

“การจัดให้มีพื้นที่ลานขนาดใหญ่ และการจัดวางพื้นที่บริหารงานราชการไว้ด้านหน้าที่พำนักของราชวงศ์ในลักษณะนี้ เป็นการวางรากฐานขนบธรรมเนียมให้แก่ระบบพระราชวังในจีน” เหอหนู่ นักวิจัยจากสถาบันสังคมศาสตร์จีนกล่าว พร้อมเสริมว่าแผนผังของซากพระราชวังที่ค้นพบนี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการวางผังเมืองหลวงในยุคสมัยต่อๆ มา ซึ่งรวมถึงราชวงศ์เซี่ยและราชวงศ์ซาง

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ในตำบลเหอลั่ว เมืองก่งอี้ มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน)

ก่อนหน้านี้ นักโบราณคดีได้ขุดพบพระราชวังโบราณเก่าแก่ที่สุด ที่แหล่งโบราณวัตถุเอ้อร์หลี่โถว อดีตเมืองหลวงในช่วงกลางและปลายราชวงศ์เซี่ย (ราว 2070-1600 ปีก่อนคริสต์ราช) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเท่าที่ทราบ แต่การค้นพบครั้งล่าสุดนี้อาจจะทำให้ประวัติศาสตร์การก่อตั้งระบบพระราชวังของจีนเก่าแก่มากขึ้นอีกราวๆ 1,000 ปี

อนึ่ง พื้นที่ขุดค้นซวงหวยซู่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1.17 ล้านตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำเหลืองในตำบลเหอลั่ว เมืองก่งอี้ มณฑลเหอหนาน และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณเหอลั่ว ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึงราว 5,300 ปีก่อน และเป็นประจักษ์พยานถึงต้นกำเนิดของอารยธรรมจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.