(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟหัวกระสุนจอดที่สถานีรถไฟปักกิ่งเหนือ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 30 ธ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 24 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (23 ม.ค.) ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยการคาดการณ์ว่าสายการขนส่งทางรางของปักกิ่งจะยาวแตะ 1,600 กิโลเมตรภายในปี 2025 คิดเป็นร้อยละ 56 ของการขนส่งสาธารณะในเมือง

เฉินจี๋หนิง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุเป้าหมายดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเทศบาลนครปักกิ่ง ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4

รายงานระบุว่าปัจจุบันสายการขนส่งทางรางในเขตเมืองปักกิ่งยาวแตะ 727 กิโลมตร และมีการสร้างทางรถไฟในเขตชานเมืองเพิ่ม 400 กิโลเมตร เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020

เฉินกล่าวว่าปักกิ่งจะเปิดทางรถไฟเขตเมืองเพิ่ม 7 สายในปีนี้ ทำให้สายการขนส่งทางรางในเขตเมืองรวมอยู่ที่ 781 กิโลเมตรภายในสิ้นปี 2021

ทั้งนี้ ปักกิ่งยกให้เครือข่ายการขนส่งทางรางเป็นแนวทางการขนส่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีบทบาทช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรภายในเมืองและลดทอนการปล่อยมลพิษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.