(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานตรวจสอบเซิฟเวอร์ภายในนิคมสารสนเทศกุ้ยโจวด้านการประมวลผลคลาวด์โทรคมนาคมแห่งประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 9 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 24 ม.ค. (ซินหัว) — กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเปิดเผยว่าจีนวางแผนก่อสร้างโรงงาน 5G ที่ “เชื่อมต่อเต็มรูปแบบ” จำนวน 30 แห่ง ในสิบกลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายในปี 2023 ขณะเร่งการพัฒนาอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี 5G

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมระยะ 3 ปี ซึ่งกระทรวงฯ เป็นผู้เผยแพร่ ระบุว่าจะมีการสร้างแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมทรงอิทธิพลระดับนานาชาติราว 3-5 แพลตฟอร์ม และการตั้งศูนย์คลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่ออินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมภายในปี 2023

นอกจากนั้นระยะ 3 ปีข้างหน้า (2021-2023) จะเป็นห้วงยามแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมจีน โดยสร้างความแพร่หลายของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ อาทิ การผลิตเชิงอัจฉริยะ การประสานงานด้วยเครือข่ายสัญญาณ และการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

อนึ่ง อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) เพื่ออุตสาหกรรม หมายถึงการขยับขยายการปรับใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น เครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ คลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

ข้อมูลจากกระทรวงฯ ระบุว่าจีนได้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมทรงอิทธิพลระดับภูมิภาคมากกว่า 70 แพลตฟอร์มแล้ว เชื่อมต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมราว 60 ล้านชุด และบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมากกว่า 400,000 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.