(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์รีสอร์ตแอตแลนติส ในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 4 เม.ย. 2020)

ไห่โข่ว, 24 ม.ค. (ซินหัว) — มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน วางแผนปั้นตัวเองเป็นศูนย์กลางการบริโภคเพื่อการท่องเที่ยวระดับนานาชาติภายใน 5 ปีข้างหน้า

วันอาทิตย์ (24 ม.ค.) รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลไห่หนานประจำปี ระบุว่ามูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวจะครองสัดส่วนร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP) ของไห่หนาน ระหว่างการดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

ไห่หนานเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศใหม่ 160 เส้นทาง ทำให้มีเส้นทางบินรวมทั้งสิ้น 646 เส้นทางในอีก 5 ปี เพิ่มจำนวนเมืองที่สามารถเข้าถึงเป็น 200 เมือง และปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ 60 ล้านคน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. จีนเผยแพร่แผนแม่บทสำหรับท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน โดยมุ่งสร้างเกาะไห่หนานให้กลายเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับสูงที่มีอิทธิพลระดับโลกภายในกลางศตวรรษนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.