ชมภาพสวนอเนกประสงค์ อู่เหลียนซาน-ไป๋ลู่วาน ซึ่งมีเขตการเกษตรทันสมัย ตั้งอยู่ที่อำเภออู่เหลียน เมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศจีน สวนแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 60.5 ตารางกิโลเมตร เป็นต้นแบบการพัฒนาด้านนิเวศวิทยาให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในมณฑลซานตง ทำให้หมู่บ้านมากมายมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว

(บันทึกภาพวันที่ 3 ก.ย. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.