จีนพบกลุ่มสุสานราชวงศ์ฮั่น พร้อมวัตถุโบราณล้ำค่าในซานเหมินเสีย

3048

เจิ้งโจว, 10 ก.ย. (ซินหัว) — วันอังคาร (10 ก.ย.) จีนพบกลุ่มสุสานขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ในเมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน ตอนกลางของจีน

สถาบันมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของซานเหมินเสียเผยว่า กลุ่มสุสานดังกล่าวถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างถนนในเมืองระดับอำเภอหลิงเป่า เมืองซานเหมินเสีย

เมื่อพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของกลุ่มสุสานและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ขุดค้นพบนี้ ทีมงานด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันจึงระบุว่า สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นของราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 220)

กลุ่มสุสานดังกล่าว ประกอบด้วยสุสานโบราณ 76 หลุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุสานครอบครัว จากการขุดค้นเจอโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมมากกว่า 720 รายการ เช่น เครื่องสัมฤทธิ์ ภาชนะดินเผา และเครื่องเหล็ก รวมถึงตราประทับบ่งบอกชาติตระกูลของเจ้าของหลุมศพ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเผยว่า การค้นพบดังกล่าวเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองหลิงเป่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสมัยราชวงศ์ฮั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.