เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ภูมิภาคแห่งนี้มีภูเขาสูงตระหง่าน 3 ลูก ได้แก่ เทียนซาน อัลไต คุนหลุน และแอ่งน้ำอีก 2 แห่ง ได้แก่ แอ่งจุ่นก๋าเอ่อร์และแอ่งทาริม

ด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและธรรมชาติที่งดงามเป็นหนึ่ง ซินเจียงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างชาติ นอกจากนี้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาซินเจียงได้ดำเนินโครงการหลายโครงการ อาทิ การอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติ การเวนคืนพื้นที่เพาะปลูกเพื่อพัฒนาเป็นป่าไม้หรือทุ่งหญ้าสีเขียว การป้องกันและควบคุมภัยแล้ง รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. งานมหกรรมพืชสวนโลก 2019 (Beijing International Horticultural Exhibition) ซึ่งมีกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ ได้จัดกิจกรรม “วันซินเจียง” ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก

(บันทึกภาพวันที่ 22 ต.ค. 2017-16 ก.ย. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.