เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ก.ย.) หวังอี้ มุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวว่าจีนกลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับโลก และเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำคัญสำหรับเสถียรภาพของสันติภาพโลก

ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไป ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หวังระบุว่าจีนได้ผนวกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับประชาคมโลก และมีส่วนในการพัฒนาโลกตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา

หวังระบุเพิ่มเติมว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่อันดับสองของสหประชาชาติและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ นอกจากนี้ จีนยังเป็นประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพไปปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ จำนวนมากที่สุดในบรรดาสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

หวังกล่าวต่อไปว่า จีนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมานานกว่าทศวรรษ และปัจจุบันจีนกำลังดำเนินการเปิดประเทศครั้งใหม่ด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่โลกเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.