อูรุมชี, 7 ต.ค. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 180 ล้านคน ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซินเจียงระบุว่ารายรับจากการท่องเที่ยวในช่วง 3 ไตรมาสแรกอยู่ที่ 3.04 แสนล้านหยวน (ราว 1.52 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ซินเจียงมุ่งมั่นสร้างตนสู่การเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2018 พุ่งเกิน 150 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.