ปักกิ่ง, 9 ต.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ระบุว่า จีนได้ออกมาตรการใหม่เพื่อลดรายจ่ายของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงและโรคเบาหวาน โดยกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 2 โรคนี้ จะได้รับการชดเชยเงินคืนให้มากกว่าร้อยละ 50 ของค่ายาที่อยู่ในรายการประกันสุขภาพแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

มาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจีนกว่า 300 ล้านคนที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ

นอกจากนี้ มาตรการนี้ยังมุ่งพัฒนาสุขภาพของผู้สูงวัย เนื่องจากมีผู้สูงวัยในประเทศมากกว่า 180 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และร้อยละ 75 เป็นหนึ่งโรคหรือหลายโรคในเวลาเดียวกัน

อนึ่ง โรคเรื้อรังเช่นโรคความดันเลือดสูงและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของชาวจีนทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.