อิ๋นชวน, 9 ต.ค. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์หุยหนิงเซี่ย ได้ผ่านกฎข้อบังคับใหม่ ผลักดันให้ผู้ว่าจ้างเพิ่มวันลา 10 วันสำหรับพนักงานทั้งชายและหญิงที่มีบุตรจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 4 ปี

โจวเหวินอิง หัวหน้าฝ่ายสิทธิสตรีแห่งสหพันธ์สตรีหนิงเซี่ยกล่าวว่า กฎใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ มุ่งผลักดันให้ทั้งพ่อและแม่ร่วมกันเลี้ยงดูลูก เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงของเด็ก

นโยบายเดิมของหนิงเซี่ยกำหนดให้พนักงานชายสามารถลาเลี้ยงบุตรได้ 25 วันหากภรรยาอยู่ในช่วงลาคลอด โจวกล่าวว่า “กฎใหม่นี้จะเป็นกฎประเภทแรกของประเทศจีน ที่จะอนุญาตให้ทั้งพ่อและแม่สามารถลาหยุดเพิ่มได้อีก 10 วันต่อปี”

ข้อบังคับนี้ยังผลักดันให้ผู้ว่าจ้างเพิ่มบริการดูแลเด็กในสถานที่ทำงาน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอื่นๆ เช่น ห้องพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ต้องการให้นมบุตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.