ปักกิ่ง, 15 ต.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (15 ต.ค.) ข้อมูลอย่างเป็นทางการเปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในย่านเมืองที่เสื่อมโทรมประจำปีของจีนนั้นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทระบุว่า จีนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงบ้านจำนวน 2.74 ล้านหลังคาเรือนในเขตชุมชนแออัด ระหว่างช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.8 ของเป้าหมายประจำปี
นอกจากนี้ รัฐบาลยังวางแผนว่าจะเริ่มปรับปรุงบ้านจำนวน 2.89 ล้านหลังคาเรือนในเขตเมืองเก่าทรุดโทรมในปี 2019 นี้ด้วย

กระทรวงฯ ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน จีนจัดสรรงบประมาณมากกว่า 9.40 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.03 ล้านล้านบาท) เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงดังกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโฉมชุมชนแออัด โดยตั้งเป้าซ่อมแซมบ้านทรุดโทรมจำนวน 15 ล้านหลังระหว่างปี 2018-2020 เพื่อเร่งการขยายตัวของความเป็นเมือง ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.