ปักกิ่ง, 18 ต.ค. (ซินหัว) — การสำรวจระดับโลกว่าด้วยภาพลักษณ์ของจีน (China National Image Global Survey) ปี 2018 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (18 ต.ค.) พบชาวต่างชาติคิดว่าอาหารจีน แพทย์แผนจีน (TCM) และศิลปะการต่อสู้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีนได้ดีที่สุด

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่าวชาติร้อยละ 55 เลือกอาหารจีนให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมจีน โดยเกือบร้อยละ 79 ระบุว่าพวกเขาเคยรับประทานอาหารจีน และร้อยละ 81 ระบุว่าอาหารจีนมีรสชาติดี

แพทย์แผนจีนและศิลปะการต่อสู้เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมจีนเช่นเดียวกัน โดยได้รับการลงคะแนนจากผู้ตอบแบบสอบชาวต่างชาติร้อยละ 50 และร้อยละ 46 ตามลำดับ

ผลสำรวจชี้ว่าคนจำนวนมากในประเทศพัฒนาแล้วคิดว่าอาหารจีนเป็นสิ่งที่นำเสนอวัฒนธรรมจีนได้ดีที่สุด ขณะที่คนในประเทศกำลังพัฒนาเลือกแพทย์แผนจีนและศิลปะการต่อสู้

เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-65 ปี มักคิดว่าขงจื่อและลัทธิขงจื่อเป็นสิ่งที่นำเสนอวัฒนธรรมจีนได้ดีที่สุด

อนึ่ง การสำรวจครั้งนี้จัดทำโดยสถาบันจีนร่วมสมัยและโลกคดีศึกษา (ACCWS) ร่วมกับกันตาร์ (Kantar) ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2018 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 11,000 คน อายุตั้งแต่ 18-65 ปี ใน 22 ประเทศ ประเทศละ 500 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.