ตี๋ชิ่ง, 12 พ.ย. (ซินหัว) — ชมความงามของแคว้นปกครองตนเองทิเบตตี๋ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทั้งอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่วที่อุดมไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ และทะเลสาบฉู่ตู เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบน่าพ่าไห่ จุดชมวิวไป๋สุ่ยไถ และหุบเขาหิมะเหมยหลี่

(บันทึกภาพวันที่ 6, 10, 12 พ.ย. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.