รั่วเชียง, 21 พ.ย. (ซินหัว) — ชมทัศนียภาพความงดงามและยิ่งใหญ่ของสะพานทางรถไฟในอำเภอรั่วเชียง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายเก๋อเอ่อร์มู่-คู่เอ่อร์เล่อ (Golmud-Korla railway) เชื่อมระหว่างเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและเมืองคู่เอ่อร์เล่อในซินเจียง โดยทางรถไฟสายนี้ใช้สะพานทางรถไฟในหลายระยะ ซึ่งช่วยเปิดทางน้ำไหลและทางผ่านแก่สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

(บันทึกภาพวันที่ 18 พ.ย. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.