จี่หนาน, 28 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (28 พ.ย.) จีนเริ่มขั้นตอนขยายโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือในเมืองหลินชิง มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน เพื่อเสริมปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ใช้สำหรับภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย

เกาปี้หัว เจ้าหน้าที่บริษัทไชน่า อีสเทิร์น รูท คอร์เปอเรชัน (China Eastern Route Corporation) ของโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ คาดการณ์ว่าการขยายโครงการดังกล่าวจะเปิดทางให้น้ำไหลไปทางเหนือสู่ภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยอีกปีละ 490 ล้านลูกบาศก์เมตร

เจี่ยงซวี่กวง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ระบุว่าเมื่อขั้นตอนขยายแล้วเสร็จจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่ที่ขุดเจาะน้ำบาดาลมากเกินไป พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งจ่ายน้ำสำรองยามฉุกเฉินแก่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค

ทางน้ำสายใหม่นี้ที่จะเลียบไปตามทางน้ำสายตะวันออกของโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 21 เดือน

ทั้งนี้ ทางน้ำสายตะวันออกและสายกลางของโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ ระยะที่ 1 มีบทบาทสำคัญยิ่งยวดในการสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ตลอดทางน้ำ โดยสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 100 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.