เซินเจิ้น, 27 มี.ค. (ซินหัว) — หน่วยงานท้องถิ่นเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของประเทศจีนประกาศเตรียมสร้างสถานี 5จี (5G) เพิ่มอีก 30,000 แห่งในปี 2020 เพื่อขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมือง

สำนักงานอุตสาหกรรมและสารสนเทศเซินเจิ้นระบุว่าในปี 2019 เซินเจิ้นได้สร้างสถานี 5G แล้ว 15,500 แห่ง ให้บริการสัญญาณ 5G ครอบคลุมพื้นที่หลักๆ ภายในเมือง

อนึ่ง เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองนำร่องกลุ่มแรกด้านการสร้างเครือข่าย 5G ของประเทศจีน ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วนของประเทศ อาทิ การรักษาทางการแพทย์อัจฉริยะ และการคมนาคมอัจฉริยะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.