1,133 views

ปักกิ่ง, 26 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) จีนประกาศความก้าวหน้าหลายประการในการสำรวจทดลองก๊าซไฮเดรต (Gas Hydrate) หรือมีเทนไฮเดรต (Methane Hydrate) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำแข็งติดไฟ” ในน่านน้ำทะเลจีนใต้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าจีนได้สกัดก๊าซไฮเดรต 861,400 ลูกบาศก์เมตร ในอาณาเขตทางทะเลเสินหูที่ความลึก 1,225 เมตร โดยมีอัตราการสกัดเฉลี่ย 28,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ของโลกถึงสองสถิติ

แหล่งข้อมูลของกระทรวงฯ ระบุว่าสำนักสำรวจทางธรณีวิทยา สังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ กว่า 70 แห่ง อาทิ บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เริ่มการสำรวจทดลองน้ำแข็งติดไฟเป็นครั้งที่ 2 ของจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2019

แหล่งข้อมูลระบุว่าปฏิบัติการขุดเจาะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา และหน่วยงานขุดเจาะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวันที่ 18 มี.ค.

นอกจากจะมีการทุบสถิติการผลิตก๊าซ ซึ่งคิดเป็น 2.8 เท่าของการผลิตก๊าซทั้งหมดในการสำรวจปี 2017 ซึ่งใช้ระยะเวลานาน 60 วันแล้ว เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา จีนยังประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีการสกัด การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกด้วย

ระหว่างการสำรวจ จีนพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสำคัญ นั่นคือการขุดเจาะแนวราบ (horizontal drilling) ตลอดจนพัฒนาชุดอุปกรณ์หลักสำหรับการค้นหาและการสำรวจน้ำแข็งติดไฟเชิงอุตสาหกรรม โดยวางรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเพื่อการขุดเจาะเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบรักษาและตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งพลังงานนี้

แหล่งข้อมูลของกระทรวงฯ ระบุว่าในการขุดเจาะนั้นไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหรือภัยทางธรณีวิทยา อีกทั้งการขุดเจาะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

น้ำแข็งติดไฟซึ่งเป็นก๊าซไฮเดรตธรรมชาติ มักปรากฏในพื้นที่ก้นทะเลหรือพื้นที่ทุนดรา (เขตภูมิอากาศหนาวเย็นที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี) ซึ่งมีแรงดันสูงและอุณหภูมิต่ำอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคงอยู่ สสารชนิดนี้สามารถติดไฟได้ลักษณะเดียวกับเอทานอลแข็ง

เมื่อเทียบแล้วน้ำแข็งติดไฟ 1 ลูกบาศก์เมตร จะให้พลังงานเท่ากับก๊าซธรรมชาติปกติ 164 ลูกบาศก์เมตร บรรดานักวิทยาศาสตร์จึงคาดการณ์ว่าก๊าซไฮเดรตธรรมชาติจะสามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ดีที่สุด

ข้อมูลของกระทรวงฯ ระบุว่าการสำรวจทดลองอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำแข็งติดไฟของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: