หนานจิง, 10 เม.ย. (ซินหัว) — หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศว่าด้วยการปกป้องหมู่บ้านโบราณในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน

สำนักงานของรัฐ 5 แห่งในมณฑลเจียงซูได้เผยแพร่รายชื่อหมู่บ้านโบราณระดับมณฑล 107 หมู่บ้านในประกาศ และส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดทำแผนปกป้องหมู่บ้านโบราณ โดยคำนึงถึงลักษะเฉพาะของแต่ละแห่ง

เจ้าชิ่งหง เจ้าหน้าที่สำนักงานการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทประจำมณฑลเจียงซูเผยว่า “การปกป้องหมู่บ้านโบราณไม่ได้มีเพียงการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้าง บ่อน้ำ หรือต้นไม้เท่านั้น แต่เราต้องปกป้องขนบประเพณี และประวัติศาสตร์ของชาวบ้าน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย”

นอกจากนี้ มณฑลเจียงซูยังให้ความสำคัญกับการสืบทอดงานฝีมือแบบดั้งเดิม ด้วยการผลิตช่างฝีมือรุ่นใหม่ และยังส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการปกป้องหมู่บ้านโบราณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.