ปักกิ่ง, 22 ธ.ค. (ซินหัว) — กระทรวงคมนาคมของจีนเปิดเผยว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ของจีน ด้านทางหลวงและทางน้ำ เติบโตอย่างมั่นคงในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2019

รายงานระบุว่าการลงทุนฯ ด้านทางหลวงและทางน้ำรวมอยู่ที่ 2.16 ล้านล้านหยวน (ราว 9.28 ล้านล้านบาท) ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

การลงทุนฯ ในแม่น้ำสายต่างๆ ขยายตัวร้อยละ 7.5 อยู่ที่ 5.47 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.35 แสนล้านบาท) ส่วนการลงทุนฯ ด้านทางหลวงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 อยู่ที่ 2.02 ล้านล้านหยวน (ราว 8.68 ล้านล้านบาท)

รายงานเสริมว่าช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ การลงทุนฯ ในภูมิภาคตอนกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าการลงทุนฯ ในภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.