ฮาร์บิน, 8 ม.ค. (ซินหัว) — เฮยหลงเจียง มณฑลอู่ข้าวอู่น้ำของจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เพิ่มปริมาณการผลิตถั่วเหลืองอย่างจริงจังในปี 2019 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.3 ของพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นใหม่ทั้งหมดของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

จากการประชุมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจการการเกษตรและชนบทของเฮยหลงเจียง พบว่าในปี 2019 พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในมณฑลเพิ่มขึ้น 712,000 เฮกตาร์ (ราว 4.45 ล้านไร่) ถึง 4.28 ล้านเฮกตาร์ (ราว 26.75 ล้านไร่) คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 46 ของพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศ

เฮยหลงเจียงเป็นมณฑลผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งมิได้ดำเนินการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มอุปทาน เนื่องจากถั่วเหลืองมักถูกนำไปบดอัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร และใช้เป็นอาหารสัตว์ในจีน

หลี่ฟู่เฉียง ประธานสหกรณ์การปลูกถั่วเหลืองในเมืองเป่ยอัน มณฑลเฮยหลงเจียง กล่าวว่า ความกระตือรือร้นของเกษตรกรในการปลูกถั่วเหลืองได้เริ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพร้อมประสิทธิภาพการทำเกษตรกรรมที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2019 สหกรณ์เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 3,333 เฮกตาร์ (ราว 2.08 หมื่นไร่) ซึ่งให้ผลผลิต 2,250 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.