ลาซา, 26 พ.ย. (ซินหัว) — เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ารายได้ของประชากรแถบชนบทในเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยปัจจัยหลักเกิดจากเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ได้รับการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น

สำนักงานเกษตรและกิจการชนบทของทิเบตระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ค่าเฉลี่ยรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Disposable Income) ต่อหัวประชากรในชนบทของทิเบตอยู่ที่ 8,059 หยวน (ราว 34,655 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน เกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ในเขตชนบทได้งานทำราว 508,000 คน มีรายได้รวมมากกว่า 3 พันล้านหยวน (ราว 1.29 หมื่นล้านบาท)

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทิเบตซึ่งกำลังเติบโตขึ้นยังมีบทบาทในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชนบทอีกด้วย ระหว่างช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ทิเบตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนทั้งหมดมากกว่า 37 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.