กัมปาลา, 13 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (12 พ.ค.) สำนักการลงทุนยูกันดา (UIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่า “จีน” ครองอันดับ 1 ของกลุ่มประเทศที่วางแผนการลงทุนในยูกันดาในไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน 2019/20 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน

รายงานฉบับล่าสุดระบุว่าการออกใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พบว่าจีนได้ยื่นแผนการลงทุนมูลค่า 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.2 พันล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54 ของการลงทุนทั้งหมดในยูกันดา

ภาคธุรกิจก่อสร้างมียอดการลงทุนที่วางแผนไว้สูงสุดในไตรมาส 3 ด้วยมูลค่ารวม 144.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.6 พันล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.7 ของการลงทุนที่วางแผนไว้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนจากจีน ที่มีมูลค่า 138.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.4 พันล้านบาท)

โครงการที่มีจีนเป็นแหล่งนักลงทุนมียอดการจ้างงานที่วางแผนไว้สูงสุดทั้งหมด 3,782 อัตรา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของการจ้างงานที่วางแผนไว้ทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.