กรุงเทพฯ, 11 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (10 ก.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยเปิดเผยว่าผลผลิตไม้ผลของภาคใต้เติบโตขึ้นเกือบร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 22 และจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ของไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงฯ ระบุว่าผลการสำรวจ 14 จังหวัดทางภาคใต้ของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ชี้ว่าภาคใต้ได้ผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 844,003 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 เมื่อเทียบกับผลผลิตของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 796,751 ตัน

อัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานฯ เผยว่าทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 588,337 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.03 เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ผลไม้บางชนิดมีผลผลิตลดลง เช่น เงาะอยู่ที่ 50,280 ตัน ลองกองอยู่ที่ 52,178 ตัน และมังคุดอยู่ที่ 153,208 ตัน

“ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะราคาตลาดขยับตัวขึ้น ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกทุเรียนมากขึ้น ขณะที่ผลไม้ชนิดอื่นมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงและได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง” อัญชนากล่าว

สำนักงานฯ เสริมว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จีนยังคงเป็นผู้ซื้อทุเรียนรายใหญ่ของไทย โดยไทยส่งออกทุเรียนไปจีนคิดเป็นมูลค่า 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17.76 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 เมื่อเทียบปีต่อปีในด้านมูลค่า

(แฟ้มภาพซินหัว : ทุเรียนเพิ่งเก็บใหม่จากจังหวัดจันทบุรีของไทย วันที่ 20 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.