(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายมุมสูงของรถไฟบรรทุกสินค้าที่เตรียมออกจากสถานีรถไฟหนานหนิงใต้ นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2020)

หนานหนิง, 14 ก.ค. (ซินหัว) — การรถไฟจีนสาขานครหนานหนิงระบุว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 ภูมิภาคตะวันตกของจีนมีการเดินทางผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าทางบก-ทะเลทั้งหมด 1,691 ครั้ง

บริษัทระบุว่าช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2020 มีรถไฟวิ่งบนเส้นทางสายดังกล่าวมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 674 ขบวน สูงขึ้นร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบปีต่อปี

เส้นทางการขนส่งทางบก-ทะเลสายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบก-ทางทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ ร่วมกันสร้างโดยภูมิภาคระดับมณฑลทางตะวันตกของจีนและประเทศสิงคโปร์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้การก่อร่างระเบียงการค้าดังกล่าว การรถไฟจีนสาขานครหนานหนิงจึงช่วยเร่งการก่อสร้างบริการบรรทุกสินค้าผ่านอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งเป็นทางผ่านแห่งสำคัญของระเบียงการค้านี้

จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. มีการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวแล้ว 191 ประเภท และเส้นทางนี้เชื่อมต่อท่าด่านของมณฑลและภูมิภาคของจีน 14 แห่งเข้ากับปลายทางใน 83 ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.