ต้าหลี่, 17 ก.ย. (ซินหัว) — เกษตรกรง่วนเก็บ ‘สาหร่ายยูนนาน’ ในแหล่งน้ำเพาะพันธุ์พืชชนิดนี้ ของหมู่บ้านซงชวี ตำบลโย่วสั่ว อำเภอเอ่อร์หยวน แคว้นต้าหลี่ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ผักชนิดนี้สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ใสสะอาดอย่างยิ่งเท่านั้น จึงถือเป็น ‘มาตรวัดคุณภาพน้ำ’ ชั้นดี ปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีพื้นที่เพาะปลูกสาหร่ายยูนนานมากกว่า 1,200 หมู่ (ราว 500 ไร่) โดย 1 หมู่นั้นมีคนงานดูแล 1-2 คน สร้างรายได้ให้พวกเขาต่อปีประมาณ 7,000 หยวน (ราว 32,228 บาท)

การปลูกพืชชนิดนี้จึงไม่เพียงช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วย

(บันทึกภาพวันที่ 17 มิ.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.