เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (4 ก.ค.) กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ เกิดจากการที่สหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติม ดังนั้นหากทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้เมื่อใด ภาษีเหล่านั้นจะต้องถูกยกเลิกทั้งหมด

ในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดจี 20 (G20) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่น และเพิ่งจบลงเมื่อปลายมิถุนายนที่ผ่านมา บรรดาผู้นำจีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะกลับมาเจรจาเศรษฐกิจและการค้ากันต่อ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังกล่าวว่าจะไม่มีการเก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติมอีกด้วย

เกาเฟิง โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวในงานแถลงข่าวว่า ขณะนี้ทีมเจรจาของทั้งสองประเทศยังคงหารือกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

“ประเทศจีนแสดงจุดยืนมาตั้งแต่ต้น ว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ต้องแก้ไขด้วยการเจรจาหารือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียม” เกากล่าว “จีนยินดีที่สหรัฐฯ กล่าวว่าจะไม่เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มเติม เพื่อมิให้ความขัดแย้งยิ่งทวีความรุนแรง”

เมื่อกล่าวถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ว่าข้อตกลงการค้าในอนาคตควรเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐฯ มากกว่า เกากล่าวว่า แก่นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ คือการให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมย้ำว่า การเจรจาควรอยู่ภายใต้หลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียม และการได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

“หากสามารถทำข้อตกลงกันได้ ข้อตกลงนั้นควรมีเสถียรภาพ เท่าเทียม และให้ประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ โดยข้อกังวลหลักๆ ของประเทศจีนจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องด้วย” เกากล่าว

สำหรับคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ ที่ว่าประเทศจีนตกลงจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก เกากล่าวว่า การค้าสินค้าการเกษตรระหว่างจีนและสหรัฐฯ อยู่ในลักษณะเติมเต็มซึ่งกันและกัน และยังสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก “การค้าสินค้าเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น”

“การค้าสินค้าการเกษตรเป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกัน” เกากล่าว “เราหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์หลักของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน”

เกาคาดหวังว่า จีนและสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุมผู้นำของสองประเทศเมื่อปลายเดือนที่แล้ว เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและแสวงหาวิธีการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนที่มีเสถียรภาพ ให้กับองค์กรทั้งสองประเทศ รวมถึงบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก

“ข้อตกลงการค้านี้ มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวจีนและสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นความคาดหวังจากประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย” เกากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.