ดัชนีชี้ ผู้ประกอบการจีนเชื่อมั่นในการพัฒนาของประเทศ

0
18

เทียนจิน, 18 ส.ค. (ซินหัว) — รายงานที่เผยแพร่โดยที่เสวนาผู้ประกอบการของจีน ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจหมินเซิง มหาวิทยาลัยชิงหัว ระบุว่าบรรดาผู้ประกอบการจีนมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาของประเทศ

ผลสำรวจเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการชาวจีนต่อการพัฒนาของประเทศ เพิ่มขึ้นแตะระดับ 56.88 ในครึ่งแรกของปี 2019 ตัวเลขนี้สูงขึ้น 4.19 เมื่อเทียบกับตัวเลขดัชนีในครึ่งหลังของปี 2018

รายงานระบุว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหวนคืนมา คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และยังมีความพยายามในการต่อสู่กับกลุ่มอาชญากร ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรม บูรณภาพ และความเป็นผู้ประกอบการ

ดัชนีชี้วัดสภาพแวดล้อมด้านนโยบายพุ่งแตะ 57.8 ในครึ่งแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากครึ่งหลังของปี 2018 โดยการลดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม การจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปฏิรูปกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจ มีส่วนเรียกความมั่นใจของผู้ประกอบการด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ เช่น ต้นทุนแรงงานและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น เป็นตัวขัดขวางความเชื่อมั่น โดยบริษัทต่างๆ เกือบร้อยละ 80 ต้องแบกรับต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น และเกือบร้อยละ 50 ประสบปัญหาต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นในครึ่งแรกของปี 2019

หวังหย่ง รองคณบดี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจหมินเซิง กล่าวว่านโยบายปฏิรูปที่หลากหลายช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของบรรดาผู้ประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก แต่ยังคงต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อไป เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อนในช่วงครึ่งปีหลัง

รายงานฉบับนี้เผยแพร่ในพิธีปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 15 ของงานเสวนาผู้ประกอบการย่าปู้ลี่ 2019 (Yabuli China Entrepreneurs Forum) ณ เทศบาลนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน โดยสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการมากกว่า 1,200 คน ครอบคลุมแง่มุมการประเมินต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางนโยบาย สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.