(แฟ้มภาพซินหัว : ม้าขาวมองโกลที่ศูนย์เพาะพันธุ์ในเขตปกครองระดับอำเภออูจูมู่ชิ่นตะวันตก เมืองซีหลินกัวเล่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 28 มิ.ย. 2020)

ฮูฮอต, 11 ก.ค. (ซินหัว) — อูจูมู่ชิ่นตะวันตก (West Ujimqin) เขตปกครองระดับอำเภอซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของม้ามองโกลสีขาว ณ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน มีจำนวนม้าสายพันธุ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นสองเท่าจนมากกว่า 6,000 ตัว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลอูจูมู่ชิ่นตะวันตกระบุว่าจำนวนม้ามองโกลได้พุ่งเกิน 40,000 ตัว โดยเป็นม้าขาวมากกว่า 6,400 ตัว

ม้ามองโกลเป็นหนึ่งในม้าสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่มีสีแดง ดำ และน้ำตาล ขณะที่ม้ามองโกลสีขาวนั้นหาได้ยากยิ่ง ถือเป็นม้าสูงส่งและล้ำค่า

สมาคมอุตสาหกรรมม้าแห่งประเทศจีนได้ประกาศให้อูจูมู่ชิ่นตะวันตกเป็น “บ้านของม้าขาวจีน” เมื่อปี 2012 โดยขณะนั้นอูจูมู่ชิ่นตะวันตกมีม้าขาวอยู่ 3,157 ตัว

รัฐบาลอูจูมู่ชิ่นตะวันตกเสริมว่ามีการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ม้าขาวในปี 2016 โดยวัตถุประสงค์หลักคือแนะนำ คัดเลือก ส่งเสริม และขยายพันธุ์พ่อพันธุ์ม้า รวมถึงมีการแจกจ่ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ม้าให้ชาวบ้านท้องถิ่นนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ม้าขาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.