(แฟ้มภาพซินหัว : ลูกแอนทิโลปทิเบตที่สถานีคุ้มครองทะเลสาบจั๋วไหน่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเข่อเข่อซีหลี่ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 7-8 ก.ค. 2020)

ซีหนิง, 13 ก.ค. (ซินหัว) — สถานีคุ้มครองทะเลสาบจั๋วไหน่ (Zonag) เผยว่าเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้ช่วยชีวิตลูกแอนทิโลปทิเบต 11 ตัวจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเข่อเข่อซีหลี่ (Hoh Xil) ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ทะเลสาบจั๋วไหน่ในเข่อเข่อซีหลี่ได้รับสมญานามว่า “ห้องคลอด” ของแอนทิโลปทิเบต โดยแอนทิโลปทิเบตที่ตั้งท้องจะเริ่มอพยพมายังทะเลสาบจัวไหน่ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อให้กำเนิดลูกน้อย และจะอพยพกลับไปยังถิ่นอาศัยพร้อมกับลูกประมาณเดือนสิงหาคม

“ลูกแอนทิโลปบางตัวอาจตามไม่ทัน หรือหลงกับฝูงระหว่างการอพยพ” ไฉเหวินตัวเจี๋ย (Choephel Tashi) หัวหน้าสถานีคุ้มครองทะเลสาบจั๋วไหน่กล่าว

เจ้าหน้าที่ใช้ขวดนมป้อนนมให้ลูกแอนทิโลปเหล่านี้วันละ 3 ครั้ง โดยลูกแอนทิโลปแต่ละตัวมีขวดนมประจำตัว

สถานีคุ้มครองได้ส่งลูกแอนทิโลป 4 ตัวให้กับศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าสังกัดสถานีคุ้มครองสั่วหนานต๋าเจี๋ย (Sonam Dargye) และจะส่งลูกแอนทิโลปที่เหลือตามไปในไม่ช้า

ส่วนมากแล้วแอนทิโลปทิเบตมักพบได้ในเขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห่ และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองระดับ 1 ของจีน

ในช่วงทศวรรษ 1980 ประชากรแอนทิโลปทิเบตลดลงอย่างมากจาก 200,000 ตัวเหลือเพียง 20,000 ตัวเนื่องจากการลักลอบล่าสัตว์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามอย่างหนักของจีนในการปรับปรุงถิ่นอาศัย และห้ามการลักลอบล่าสัตว์ ทำให้แอนทิโลปทิเบตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ในเดือนกรกฎาคม 2017 เข่อเข่อซีหลี่กลายเป็นแหล่งมรดกโลก และปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของแอนทิโลปทิเบตมากกว่า 70,000 ตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.